Kubix Podcast

?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

S?k s?k güncellemelerin yap?ld??? SEO ve SEM dünyas?nda ?ubat ay?, di?er aylara g?re olduk?a sakin ge?ti ve güncellemelerden ?ok, Google’?n ?nümüzdeki günlerde aksiyona ge?ece?i haberleri duyurdu?u bir ay oldu.

Bu podcast’imizde al??veri? kampanyalar?ndaki yeniliklerden, Google ?? Orta?? Program?’n?n yeni gereksinimlerinden, Google’?n k?lavuzuna ekledi?i ve yerel SEO’larda tart??ma yaratan maddeden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

iTunes link: ?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

Spotify'da Dinle: ?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

?lgili Notlar:

Podcast’te Bahsedilen Geli?meler:

Google Al??veri? Kampanyalar?na Gelen Yenilik: https://ads-developers.googleblog.com/2020/02/gmail-on-standard-shopping-campaigns.html

Google’?n Yeni ?? Orta?? Program? Gereksinimleri: https://searchengineland.com/google-partners-eligible-users-clarifications-329280

Google ve Yerel SEO’lar Aras?nda Tart??ma Konusu Olan Google My Business A??klamas?: https://www.seroundtable.com/google-my-business-keywords-descriptions-28994.html


Podcast’in Blog ??eri?i: http://www.tb5x.com/tr/blog/seo-sem-subat-2020-ozeti/

?rem Y?lmaz
10 Mar 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

a级片-免费毛片a-在线观看